Fitness Center

Fitness Center rộng tới 100 m2 với đầy đủ dụng cụ như máy chạy, tạ máy... nhằm phục phụ nhu cầu luyện tập, nâng cao sức khỏe của quý khách. Những huấn luyện viên chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ giúp quý khách có những bài tập hiệu quả để khởi đầu một ngày mới năng động. 

Giờ mở cửa: 06:00 - 22:00
TOP
Facebook chat