Bản đồKHÁCH SẠN MƯỜNG THANH BẮC GIANG 
Quảng trường 3/2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Tel: +84 204.3542.888
Fax:+84 204.3844.555
Website: www.grandbacgiang.muongthanh.com
Email: info@bacgiang.muongthanh.vn
TOP
Facebook chat